Teknisk

GK Konsern AS (GK) er Skandinavias største leverandør av inne­klimatjenester til bygg. Den lokale delen av virksomheten skal flytte sitt hovedkontor til eiendommen. GK vil benytte ca 40 % av eiendommens areal.

Ryenstubben 10 skal representere GK sin virksomhet på en god måte, og skal være et ”ustillingsvindu” for GK sine klimatekniske løsninger. Det er derfor stilt strenge krav til byggets miljøvennlighet og energi­effektivitet. Bygget vil tilfredsstille kravene til passivhusstandard, som på mange områder er strengere enn kravene til energiklasse A.

Følgende tiltak vil være viktige ledd i energiøkonomiseringen:

 • Behovsstyrt ventilasjon og belysning
 • Datastyrt optimalisering av energibruk og inneklima
 • Svært god isolering
 • Vinduer med minimalt varmetap
 • Varmegjenvinning med høy effektivitet

Passivhusstandard medfører ikke bare svært lave energikostnader,
men innebærer også et godt
inneklima.

Ventilasjon

Balansert ventilasjon med filtrert og forvarmet/kjølt tilluft. Oppvarmings- og kjølebehov skal dekkes av luft som energibærer. Det vil bli individuell temperatur­regulering. Kapasi­tet i henhold til gjeldende normer.

Solavskjerming

Utvendig persiennesystem med
automastisk regulering.

Oppvarming

Som energikilde benyttes varmepumper.

Belysning

Belysningen prosjekteres i henhold til anbefalinger fra Norsk Lyskultur, og skal kunne behovstilpasses.

Brannsikkerhet

Eiendommen fullsprinkles. Slik unngås at store sammenhengende bruksenheter må deles opp i brannceller.

BREEAM

(BRE Environmental Assessment Method) verdens eldste og europas ledende miljøklassifiseringsverktøy. Som miljøklassifiseringsverktøy kjennetegnes BREEAM av:

 • En kvalitetsreferanse egnet for utvikling, klassifisering og sertifisering av oppnådd kvalitet
 • Troverdig dokumentasjon gjennom 3.dje parts sertifisering
 • Frivillig og markedsdrevet
 • Uavhengig og faglig troverdig
 • Helhetlig
 • Bruker og byggeier i fokus
 • Emnebasert

BREEAM ble utviklet av Building Research Establishment (BRE) i 1988 og lansert første gang i 1990. I 2008 ble BREEAM International lansert. En rekke land, inkl Norge, har/er i ferd med å tilpasse BREEAM til nasjonale forhold. Mer enn 714.000 prosjekter og eiendommer er regi­strerte brukere. Mer enn 116.000 bygninger er sertifisert.

Background image