Fremtidens
Energibygg

Miljøhuset på Ryen er bygget etter passivhus-standarden. Passivhus har et veldig lavt energibehov sammenlignet med ordinære bygg og kombinert med moderne inneklima­løsninger gir dette bygget et behagelig inneklima.

Mange passive tiltak reduserer energi­behovet, som for eksempel ekstra varmeisolasjon, tette konstruksjoner, effektiv varme­­gjen­vinning og behovsstyrt varme, venti­lasjon og belysning. Det er lagt vekt på at løsningene skal gi god termisk komfort, god luftkvalitet, og at alle installasjoner og bygnings­tekniske løsninger skal være robuste og brukervennlige.

Background image