Arealene

Leiearealene vil fremstå som moderne og arealeffektive. Leiearealene egner seg like godt for oppdeling i cellekontorer, som for landskap.
Leiearealene vil, etter avtale, kunne tilpasses leietakers ønsker og behov mht planløsning og materialvalg.

P-plasser

Sykkel: 87
HC: 2
Elbil: 5
Bil (utvendig): ca. 100
Bil (innvendig): 21

Background image