Felles-
tjenester

Parkering

Det tilbys innendørs og utendørs parkering på eiendommen. Det er ca 100 utendørs parkerings­plasser på eiendommen og det er 21 innvendige parkeringsplasser.

Ladestasjoner

Det er ladestasjoner reservert for 5 el-biler.

Sykkelparkering

Det er parkering for ca 70 sykler på eien­dommen.

Utomhusarealer

Den nordøstlige delen av tomten vil bestå av et grønt område, som inklu­derer et hyggelig parkbelte mot boligsameiet Ryenstubben 8. Fra eiendommen vil det bli opp­arbeidet forbindelse til offentlig gang- og sykkelforbindelse.

Kantine

Det bygges en lys og trivelig kantine med stor takhøyde, og det forutsettes at eiendommens leie­takere benytter seg av kantinen. Kantinen er utstyrt med to mobil­vegger og kan enkelt bygges om til to store møterom for 32 til 140 personer. Møterommene er disponible for alle leietakere på eiendommen.

Dusj og garderobe

I kjelleren er det både herre og dame garderobe med muligheter for dusj.

Heis

Heisene er moderne og tids­riktige med regenerativt drivsystem. Dette systemet regenererer energi og fører den tilbake til nettet i bygget under heisens drift og vil bidra til å senke energiforbruket i bygget.

Background image