Verdifullt
inneklima

Mental prestasjonsevne og fysisk arbeidstempo kan hemmes opptil 20 prosent ved et dårlig inneklima.
Passivhus har hypermoderne løsninger som maksi­merer varme- og klimaeffekten samtidig som energibruket senkes.

Et sunt inneklima er viktig for de ansattes trivsel og helse. Undersøkelser viser at sunne inneklima kan øke produktiviteten med hele 15 prosent. Det tilsvarer at hver enkelt ansatt jobber en time lenger hver eneste dag. Passivhus er fremtidens svar på både energikrav og krav til inneklima. Flere og flere moderne bedriftsledere, samt store og seriøse forretningsaktører, velger å lokalisere seg i miljøvennlige og energieffektive lokaler for å vise samfunns­ansvar overfor ansatte og kunder.

Background image