Energi-
merke

Energimerket angir hvor energi­effektiv bygningen er. Beregning­ene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er bygning­ens tekniske standard og ikke bruken som bestemmer energi­merket.

Background image