Et friskt
pust

Miljøhuset på Ryen er et foregangsprosjekt som kombinerer kvalitet og design med miljø- og energiaspekter.

14.000 kvadratmeter er fordelt på fem etasjer i miljøvennlige, lyse og energi­effektive lokaler. Det inve­steres i solide materialer av høy kvalitet, store lyse flater og represen­tative inngangs­partier og fellesarealer. To gjennom­gående inngangspartier gir en stor grad av fleksibilitet, også over tid, i forhold til inndeling og avgrensning av ulike arealer og funksjoner. Eien­dommen vil fremstå som Ryens mest attraktive kontorlokaler og gi gode profileringsmuligheter. Ute­arealene inneholder gode parkerings­muligheter, samt lade­stasjon for el-biler, grøntområder og adkomst til allerede etablerte gang- og sykkel­stier. En fullsortiments­kantine vil betjene alle byggets brukere.

Det har vært flere positive utviklings­prosjekter i området de siste årene, og en rekke nye spennende pro­sjekter, inkludert dette, er på trappene. Blant annet har Porsche flyttet inn i nye lokaler på nabo­eiendommen. På sikt vil Ryen fremstå som et næringslivs­område på lik linje med Helsfyr.

Background image